Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định

Đăng ngày 15 - 09 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân (Lần 2)(04/10/2022 9:11 SA)

Thông báo kéo dài thêm thời gian bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Thống Nhất,...(04/10/2022 9:08 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngọc Khê nay là thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc(04/10/2022 9:06 SA)

Thông báo điều chỉnh thời gian bán hồ sơ, thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá quyền...(04/10/2022 7:19 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc(03/10/2022 8:19 SA)

Thông báo điều chỉnh thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân(30/09/2022 9:02 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (Điều chỉnh)(28/09/2022 9:31 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa(28/09/2022 8:53 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°