Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống

Đăng ngày 08 - 07 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(22/07/2021 2:55 CH)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại xã Thọ...(22/07/2021 2:54 CH)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại xã Tượng...(22/07/2021 2:51 CH)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(22/07/2021 2:45 CH)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(15/07/2021 11:10 SA)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(15/07/2021 11:02 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(15/07/2021 10:58 SA)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(08/07/2021 9:41 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°