Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung

Đăng ngày 21 - 07 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo tạm dừng bán, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước và tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất...(03/08/2021 10:33 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Yên, huyện Đông Sơn(03/08/2021 10:29 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn(03/08/2021 10:28 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc(03/08/2021 9:23 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu đất xây dựng Trường mầm non thuộc MBQH điều chỉnh chi...(02/08/2021 3:26 CH)

Thông báo điều chỉnh thời gian mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Nông, huyện Triệu...(02/08/2021 8:40 SA)

Thông báo tiếp tục nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Minh Tân, huyện...(02/08/2021 8:38 SA)

Thông báo tổ chức trở lại cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc(02/08/2021 8:36 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°