Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 06 - 10 - 2021
100%

Kích vào các đường liên kết sau để xem nội dung chi tiết:

Thông báo công khai

Hồ sơ kèm theo

<

Tin mới nhất

Thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm...(21/10/2021 7:57 SA)

Kết quả lựa chọn đồng thời tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu...(16/10/2021 3:22 CH)

(14/10/2021 2:03 CH)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(14/10/2021 1:58 CH)

công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(11/10/2021 8:02 SA)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(07/10/2021 10:03 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(06/10/2021 7:52 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(06/10/2021 7:47 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°