Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Kích vào các đường liên kết sau để xem nội dung chi tiết:

Thông báo công khai

Hồ sơ kèm theo