Thanh Hóa thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 10 - 09 - 2020
100%

Ngày 9/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 193/KH-UBND về việc thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Với mục tiêu thực hiện đợt tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường nhằm tiêu diệt mầm  bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, bệnh Dại… đảm bảo môi trường an toàn dịch bệnh, giảm thiệt hại về kinh tế và an toàn thực phẩm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở theo quy định tại Thông tư số 07/TTBNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Công văn số 5984/BNN-TY ngày 31/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

 - Việc khử trùng, tiêu độc phải được vệ sinh cơ giới trước, sau đó tiến hành khử trùng, tiêu độc bằng hoá chất sát trùng đối với tất cả các đối tượng thuộc diện phải vệ sinh, khử trùng, tiêu độc.

- Người tham gia thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phải đủ sức khoẻ hoàn thành công việc được giao, được trang bị đầy đủ kiến thức, dụng cụ, bảo hộ lao động, trả công theo chế độ quy định, đảm bảo toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và các phương tiện, dụng cụ trong quá trình vệ sinh, khử trùng, tiêu độc.

Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 20/9/2020 đến ngày 20/10/2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này; chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y khẩn trương xây dựng và trình duyệt dự toán kinh phí thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; cùng với UBND các huyện, thị , thành phố chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh../.

 

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn...(22/09/2020 6:26 CH)

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5(16/09/2020 7:32 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi...(16/09/2020 6:06 CH)

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho...(15/09/2020 4:42 CH)

03 cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”.(15/09/2020 4:39 CH)

Thanh Hóa phê duyệt Chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững...(14/09/2020 6:59 CH)

Tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tòa án.(11/09/2020 3:16 CH)

Thanh Hóa được Tổ chức Terre des Hommes, Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ Dự án “Dạy nghề và giải...(11/09/2020 11:28 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°