Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: Khu đô thị mới thuộc dự án số 4, khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa

Đăng ngày 10 - 07 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư...(29/09/2021 9:00 SA)

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư...(28/08/2021 9:17 SA)

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư...(30/12/2020 11:44 CH)

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư...(04/12/2020 3:07 CH)

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư xã Đông Lĩnh, thành...(27/11/2020 4:04 CH)

Thông báo thông tin Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: Khu đô...(18/11/2020 1:25 CH)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư...(15/09/2020 3:53 CH)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu nhà ở...(08/09/2020 10:39 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°