Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Đông Thịnh và Đông Minh, huyện Đông Sơn; xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc

Đăng ngày 26 - 06 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa(21/01/2021 2:43 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Định Tân, huyện Yên Định(21/01/2021 8:10 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn(21/01/2021 8:09 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa(21/01/2021 8:08 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc(21/01/2021 8:07 SA)

Đính chính mức tiền bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Thái, huyện Yên Định(21/01/2021 8:05 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn(21/01/2021 8:04 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Thái, huyện Nga Sơn(21/01/2021 8:03 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°