Thanh Hóa ban hành Quyết định chi hơn 813 tỷ hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đăng ngày 06 - 05 - 2020
100%

Ngày 29/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định có 812.036 đối tượng nằm trong diện được hỗ trợ đợt này, gồm: đối tượng người có công với cách mạng và nhân thân đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000đ/người/tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hỗ trợ thêm 500.000đ/người/tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 hỗ trợ thêm 250.000đ/người/tháng. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết số 42 thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Thời gian áp dụng là 03 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020), thực hiện chi trả một lần.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% là hơn 406 tỷ đồng và ngân sách địa phương đảm bảo từ nguồn cải cách tiền lương 50% là hơn 406 tỷ đồng./.

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ...(08/12/2023 3:54 CH)

Ban hành Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công...(17/11/2023 2:51 CH)

Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023(14/11/2023 11:21 SA)

Năm 2023, Thanh Hóa ước tính còn 3,49% hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều(05/10/2023 8:23 SA)

Thanh Hóa đã GPMB các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt 94,07% kế hoạch năm 2023(04/10/2023 8:10 SA)

Hướng dẫn xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã...(23/05/2023 9:10 SA)

Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm...(16/04/2023 2:27 CH)

Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc...(16/04/2023 2:26 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1904 người đã bình chọn
°
3401 người đang online