Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đăng ngày 22 - 05 - 2020
100%

Thực hiện Công văn số 6452/UBND-NN ngày 22/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn "Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau:

<

Tin mới nhất

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5(16/09/2020 7:32 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi...(16/09/2020 6:06 CH)

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho...(15/09/2020 4:42 CH)

03 cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”.(15/09/2020 4:39 CH)

Thanh Hóa phê duyệt Chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững...(14/09/2020 6:59 CH)

Tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tòa án.(11/09/2020 3:16 CH)

Thanh Hóa được Tổ chức Terre des Hommes, Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ Dự án “Dạy nghề và giải...(11/09/2020 11:28 SA)

Thanh Hóa thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh...(10/09/2020 10:06 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°