Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa

Đăng ngày 24 - 03 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa(22/01/2021 2:46 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc(22/01/2021 2:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Đông Nam và Đông Phú, huyện Đông Sơn(22/01/2021 2:16 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn(22/01/2021 2:14 CH)

Thông báo đính chính diện tích, giá khởi điểm lô đất số 11 thuộc khu đất ở phía nam tuyến số 4...(22/01/2021 1:35 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa(21/01/2021 2:43 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Định Tân, huyện Yên Định(21/01/2021 8:10 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn(21/01/2021 8:09 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°