Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đăng ngày 26 - 07 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 9465/UBND-NN ngày 24/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Thọ Xuân năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau:

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  UBND tỉnh nghe Báo cáo Phương án quy hoạch kiến trúc Dự án khu di tích lịch sử trận địa Đông Ngàn...(20/11/2019 4:08 CH)

  Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thanh Hóa.(18/11/2019 7:36 SA)

  Hội nghị tổng kết công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019.(15/11/2019 10:24 SA)

  Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh lần thứ VI(12/11/2019 3:44 CH)

  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp xúc cử tri TP. Sầm Sơn.(11/11/2019 3:12 CH)

  Công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới đợt 3, năm 2019.(10/11/2019 6:37 SA)

  UBND tỉnh nghe Báo cáo Dự án khu di tích lịch sử trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân...(07/11/2019 10:28 SA)

  Tập trung chỉ đạo thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tái đàn lợn để phòng, chống...(05/11/2019 10:14 SA)

  Chỉ đạo điều hành

  Công khai gửi nhận văn bản

  °