Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đăng ngày 26 - 07 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 9465/UBND-NN ngày 24/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Thọ Xuân năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau:

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.(19/02/2020 8:35 CH)

  Hội nghị bàn các giải pháp hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế của...(18/02/2020 4:50 CH)

  Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.(14/02/2020 4:37 CH)

  Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch Covid-19.(14/02/2020 2:39 CH)

  Chủ tịch UBND tỉnh họp giao ban về công tác phòng chống dịch virus Corona (nCoV).(11/02/2020 10:14 CH)

  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới.(05/02/2020 1:54 CH)

  Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý người Trung Quốc trên địa...(04/02/2020 10:26 SA)

  Công khai và lấy ý kiến nhân dân đề nghị phong tặng danh hiệu " Anh hùng lao động " thời kỳ đổi mới(04/02/2020 9:04 SA)

  Chỉ đạo điều hành

  Công khai gửi nhận văn bản

  °