Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Thực hiện Công văn số 9465/UBND-NN ngày 24/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Thọ Xuân năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau:

- Kích vào đây để xem nội dung thông chi tiết dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Thọ Xuân năm 2019... 

- Mọi ý kiến của nhân dân trên địa bàn tỉnh xin gửi về hộp thư điện tử: cntt@thanhhoa.gov.vn