Thông báo mời thầu nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa

Đăng ngày 25 - 07 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thư mời thầu thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn,...(30/09/2021 3:03 CH)

Thư mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư phía...(04/09/2021 10:57 SA)

Thông báo mời quan tâm và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất: Khu dân cư mới Thung Ổi, Thị trấn...(28/08/2021 9:33 SA)

Thông báo mời thầu nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu nhà ở thương mại...(25/07/2019 4:52 CH)

Thông tin hủy thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: Dự án Khu nhà ở...(20/07/2019 1:43 CH)

Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, thành...(19/07/2019 4:55 CH)

Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại và Chợ Vực, xã...(05/04/2019 9:41 SA)

Thông báo mời thầu nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất phường Đông Hải, TP Thanh Hóa(01/03/2019 3:32 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°