Thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Năm Châu ban hành

Đăng ngày 28 - 06 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành(25/05/2020 9:49 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành(21/05/2020 1:52 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(19/05/2020 11:24 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(15/05/2020 3:00 CH)

Thông báo đấu giá 01 xe ô tô Lexus GX 470 của UBND thị xã Bỉm Sơn(15/05/2020 2:50 CH)

Thông báo đấu giá 01 xe ô tô con Mitsubishi của UBND huyện Thọ Xuân(15/05/2020 2:37 CH)

Thông báo đấu giá 01 xe ô tô con Toyota Camry của UBND huyện Thọ Xuân(15/05/2020 2:34 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(13/05/2020 9:48 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°