Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông khê, huyện Đông Sơn

Đăng ngày 30 - 11 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy(29/05/2020 11:20 CH)

Thông báo gia hạn thời gian bán - thu hồ sơ, thời gian nộp tiền đặt trước, thời gian đấu giá...(29/05/2020 9:47 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quý Lộc, huyện Yên Định(29/05/2020 9:46 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy(29/05/2020 9:38 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cát Vân, huyện Như Xuân(29/05/2020 9:36 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa(27/05/2020 10:01 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương(27/05/2020 8:11 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn(26/05/2020 8:07 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°