Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông khê, huyện Đông Sơn

Đăng ngày 30 - 11 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư tái định cư phường Đông Hương, thành phố Thanh...(27/09/2020 9:05 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn(27/09/2020 9:01 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn(25/09/2020 2:50 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân(25/09/2020 2:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân(25/09/2020 2:43 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Bình, huyện Như Xuân(24/09/2020 11:16 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Mơ, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân(24/09/2020 11:15 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại mặt bằng quy hoạch số 1748a, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân(24/09/2020 11:13 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°