Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông khê, huyện Đông Sơn

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết...