Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa

Đăng ngày 09 - 10 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Định Tân, huyện Yên Định(24/11/2020 2:04 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Thái, huyện Hà Trung(24/11/2020 2:03 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc; xã Nam Giang, huyện...(21/11/2020 11:21 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga An, huyện Nga Sơn(21/11/2020 11:19 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương(21/11/2020 11:18 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất xây dựng trường Tiểu học tại phường Quảng Thắng,...(19/11/2020 8:36 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa(19/11/2020 8:33 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương(18/11/2020 1:22 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°