Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...