Hội nghị trực tuyến toàn quốc về hội nhập quốc tế. (24/04/2019)

Sáng ngày 23/4/2019 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo,...

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°