Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
500 người đã bình chọn
610 người đang online

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

100%

Ngày 01/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 638/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Văn bản mới

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°