Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

100%

Ngày 24/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°