Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
684 người đã bình chọn
1503 người đang online

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

100%

Ngày 24/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°