Thông báo đăng tải công khai Thỏa thuận khung KQLCNT gói thầu mua thuốc tập trung tại Sở Y tế năm 2023-2024

Đăng ngày 14 - 04 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo công khai Thỏa thuận khung kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế, hóa...(21/04/2023 3:57 CH)

Thông báo đăng tải công khai Thỏa thuận khung KQLCNT gói thầu mua thuốc tập trung tại Sở Y tế năm...(14/04/2023 2:24 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1880 người đã bình chọn
°
2194 người đang online