Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Định Công, huyện Yên Định

Đăng ngày 16 - 05 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

UBND huyện Đông Sơn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(20/06/2022 3:11 CH)

UBND huyện Đông Sơn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(20/06/2022 3:11 CH)

UBND huyện Đông Sơn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(20/06/2022 3:10 CH)

UBND huyện Đông Sơn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(20/06/2022 3:09 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại khu dân cư Đồng Hà thôn phố Neo, xã Nam...(15/06/2022 10:27 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại mặt bằng các điểm dân cư xã Xuân Hồng,...(15/06/2022 10:26 SA)

UBND huyện Hoằng Hoá thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư xã Hoằng Đạt(13/06/2022 10:15 SA)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại xã Đông Hòa, huyện...(09/06/2022 10:41 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°