Giao chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025.

Đăng ngày 22 - 03 - 2022
100%

Ngày 18/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025. Cụ thể như sau

            1. Chuyển đổi số cấp huyện

            Đến năm 2025, hoàn thành chuyển đổi số tại 12 huyện, thị xã, thành phố: Thành phố Thanh Hoá, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn; các huyện: Hoằng Hoá, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc, Quan Hoá, Cẩm Thuỷ, Yên Định, Thường Xuân.

            2. Chuyển đổi số cấp xã

            Số xã, phường, thị trấn tại các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành chuyển đổi số theo từng năm, cụ thể như sau:

            - Năm 2022: 94 xã, phường, thị trấn.

            - Năm 2023: 132 xã, phường, thị trấn.

            - Năm 2024: 133 xã, phường, thị trấn.

            - Năm 2025: 118 xã, phường, thị trấn.

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết Quyết định... 

 

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh(30/05/2023 4:43 CH)

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 100 Doanh nghiệp công nghệ số.(30/03/2023 8:56 SA)

Chỉ thị triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(26/03/2023 9:40 SA)

SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ(13/03/2023 9:46 SA)

Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước...(28/02/2023 2:56 CH)

Chuyển đổi số phải đi trước, đón đầu, phát triển đột phá về công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực...(24/02/2023 6:14 CH)

Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị...(26/01/2023 3:39 CH)

Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023(10/01/2023 2:36 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1818 người đã bình chọn
°
30 người đang online