Danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 28 - 01 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Nâng cao hiệu quả phát triển thương mại điện tử(19/06/2022 10:37 SA)

Thảo luận giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chuyển đổi số(24/05/2022 2:40 CH)

Kế hoạch Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ...(05/04/2022 4:25 CH)

Ban hành Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hoá(01/04/2022 10:12 SA)

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng...(01/04/2022 9:39 SA)

Giao chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn...(22/03/2022 4:19 CH)

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển...(09/03/2022 9:21 SA)

Danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa...(28/01/2022 4:23 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°