Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đăng ngày 05 - 08 - 2021
100%

Ngày 05/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2969/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

<

Tin mới nhất

Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ...(05/08/2021 3:04 CH)

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026(03/08/2021 10:57 SA)

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh(24/12/2018 1:59 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°