Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe báo cáo dự thảo kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Đăng ngày 21 - 08 - 2021
100%

Chiều ngày 20/8/2021, đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Đại diện Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh CCHC theo hướng toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực, chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, hết lòng phục vụ, vì sự phát triển chung của tỉnh; tạo mọi điều kiện thuận lợi, giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng, hấp dẫn, để huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham luận tại hội nghị.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đề ra 7 nhiệm vụ về CCHC, gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Cải cách chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính; Cải cách tài chính công; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng văn hóa hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp. Bên cạnh đó là 6 giải pháp thực hiện, gồm: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện CCHC; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội; Bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho CCHC; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tham luận tại hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các ngành; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao đơn vị chủ trì soạn thảo nội dung của Kế hoạch đã xây dựng khả đầy đủ và công phu. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham luận tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện lại dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh, bản Kế hoạch thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 cần kế thừa tinh thần của Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch số 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về thực hiện khâu đột phá trong cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu kết luận hội nghị.

Ngoài ra, cần mở rộng phạm vi công tác CCHC đến cả các khu kinh tế, khu công nghiệp tại các địa phương, như: Triệu Sơn, Như Thanh, Nông Cống... Bổ sung thêm các điều kiện phối hợp công tác Thanh tra với Sở Nội vụ trong hoạt động công vụ; nhấn mạnh tầm quan trọng của thể chế phân cấp, ủy quyền theo đơn vị hành chính, nhằm giảm bớt những thủ tục không cần thiết làm ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu cuối cùng là tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng, hấp dẫn, để huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Do đó, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hoá, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo xúc tiến và hỗ trợ đầu tư đặc biệt để giải quyết trực tiếp những vấn đề lớn, vấn đề mới và những vướng mắc còn tồn đọng để thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Thanh Hoá.

 

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở,...(29/10/2021 8:59 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền...(15/10/2021 9:52 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe báo cáo dự thảo kế hoạch cải cách hành...(21/08/2021 8:08 SA)

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm...(01/10/2018 2:23 CH)

Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.(11/09/2018 3:53 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở...(27/08/2018 8:11 CH)

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018(25/01/2018 10:22 SA)

Thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh(24/11/2017 1:31 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°