Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe báo cáo Đề án “Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư”.

Đăng ngày 07 - 07 - 2021
100%

Chiều ngày 07/7/2021, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo Đề án “Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư”. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh đã trình bày tóm tắt dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư. Theo đó,

Đề án có 4 quan điểm chính, gồm: 

Ngân sách Nhà nước chỉ tập trung đầu tư vào những dự án hạ tầng kỹ thuật khung, những dự án trọng điểm có vai trò thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội, những dự án mang tính đặc thù được qui định phải sử dụng vốn nhà nước.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài là động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo thu hút đầu tư có hiệu quả, bền vững, kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Chủ động thực hiện có hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư trong tình hình mới, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài; gia tăng số lượng dự án có khả năng hình thành các chuỗi cung ứng mới và gắn kết với đầu tư trong nước nhằm chuyển giao công nghệ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tập trung kêu gọi các dự án có quy mô lớn, sản phẩm cạnh tranh cao của các tập đoàn xuyên quốc gia, từ đó, nhận chuyển giao công nghệ, xây dựng, phát triển hệ thống các ngành, các doanh nghiệp phụ trợ của tỉnh.

Từ đó, đề án xác định 6 mục tiêu chính, gồm: 100% thông tin về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh có liên quan đến đầu tư được cập nhật và cung cấp cho các nhà đầu tư khách quan, minh bạch, chính xác và kịp thời thông qua các thứ tiếng: Anh, Nhật, Hàn, Việt.

Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư: Cơ sở dữ liệu về dự án đầu tư; Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp; Cơ sở dữ liệu về công nghiệp hỗ trợ.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tham luận tại hội nghị.

Nghiên cứu, tìm hiểu các Công ty xuyên quốc gia (TNCs) trong số tốp 500 TNCs hàng đầu thế giới, đưa Thanh Hóa vào danh sách đối tác đầu tư tiềm năng của các TNCs lựa chọn.

Phấn đấu đến năm 2025, có từ 20% - 30% dự án đầu tư mới được chấp thuận chủ trương đầu tư thông qua hoạt động tư vấn, hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Ban hành các quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng và thực tiến đầu tư. hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư.

Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư được phê duyệt hằng năm.

Đề án cũng xây dựng 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho công tác xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho công tác xúc tiến đầu tư trong nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo dự thảo đề án cũng như các ý kiến thảo luận tại hội nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cơ bản thống nhất với nội dung của đề án; đây là đề án quan trọng, góp phần định hướng và xây dựng nền tảng cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí lưu ý đơn vị soạn thảo một số vấn đề sau: Đề án phải nêu bật được lợi thế của tỉnh và có đánh giá sâu về những hạn chế còn tồn tại. Đồng thời, bố cục đề án cần rút gọn cho súc tích dễ hiểu, cập nhật thông tin của tỉnh từ 6 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá của tỉnh đã ban hành. Bổ sung thêm phần đánh giá về các chỉ số của tỉnh đã đạt được, như: Chỉ số PAPI, Chỉ số cải cách hành chính công… Về phần tiêu đề của đề án, cần cân nhắc sửa đổi cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn.

Giao các ngành liên quan, có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu mới nhất để cập nhật vào Đề án. Sở Kế hoạch và Đầu Tư phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh tiếp thu các ý kiến và thông báo kết luận hội nghị; hoàn chỉnh lại đề án báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2021.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến dự thảo Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021-2025.(24/09/2021 8:31 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải.(23/09/2021 5:20 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát...(23/09/2021 5:14 CH)

UBND tỉnh họp nghe dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh...(23/09/2021 10:27 SA)

Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau...(19/09/2021 8:56 CH)

Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.(18/09/2021 4:01 CH)

Hội nghị trực tuyến tạo thuận lợi cho vận tải biển và logistics trong điều kiện phòng, chống dịch...(17/09/2021 2:39 CH)

Tạo thuận lợi cho Thanh Hóa trong “đột phá” về cơ chế, chính sách(17/09/2021 8:46 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°