Thông tin về dự án Khu dân cư thôn Đà Ninh, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 06 - 10 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất: Khu dân cư phía Đông Nam thị trấn Phong Sơn,...(30/12/2021 10:41 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất: Khu dân cư mới Thung Ổi, Thị trấn Bến Sung,...(30/12/2021 10:36 CH)

Thông báo về dự án Khu đô thị Tây Nam đại lộ Nam sông Mã 1, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa(28/12/2021 4:15 CH)

Thông tin về dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương lên Cổng...(14/10/2021 2:10 CH)

Thông tin về dự án Khu đô thị mới Hải Vân, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (07/10/2021 10:18 SA)

Thông tin về dự án Khu dân cư thôn Đà Ninh, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa(06/10/2021 8:03 SA)

Thông tin về dự án Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường Cầu Kè, huyện Thọ Xuân(22/09/2021 10:40 SA)

Thông tin về dự án Khu dân cư Mỹ Hưng, huyện Nga Sơn lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và...(17/09/2021 9:46 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°