Báo cáo dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”.

Đăng ngày 25 - 09 - 2020
100%

Chiều ngày 25/9/2020, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Đề án: "Nâng cao năng lực quản lý chất lượng An toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025". Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

báo cáo dự thảo đề án tại hội nghị.

Dự thảo Đề án: “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng An toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025” do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa chủ trì xây dựng; nhằm nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản của hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước và nâng cao năng lực tại các cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh. Qua đó, bảo đảm nguồn thực phẩm được sản xuất, chế biến, lưu thông và tiêu dùng an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; giữ vững uy tín, thương hiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh Thanh Hóa trên thị trường.

Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh

phát biểu tham luận tại hội nghị.

Dự thảo Đề án tập trung đánh giá thực trạng năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm của các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý, làm rõ một số nội dung cụ thể trong dự thảo đề án, tập trung vào phạm vi của đề án, đối tượng thực hiện, công tác phối hợp, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện đề án...

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tham luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền khẳng định việc xây dựng đề án về quản lý chất lượng An toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới là rất cần thiết; đồng thời đánh giá cao Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã bám sát đề cương, phối hợp với các ngành, huyện, thị xã, thành phố để lấy ý kiến xây dựng, hoàn chỉnh đề án công phu.

Đồng chí lưu ý đơn vị soạn thảo nên xem xét việc bổ sung tên Đề án là “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tham gia ý kiến hoàn thiện đề án tại hội nghị.

Đánh giá làm rõ các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh và có khái quát tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Phân tích làm rõ công tác quản lý của các cơ quan quản lý về ATTP nông - lâm - thủy sản trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Đánh giá sự phối hợp giữa Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Ủy ban MTTQ tỉnh trong công tác giám sát thực hiện ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền

phát biểu kết luận hội nghị.

Về mục tiêu của Đề án phải bám sát Nghị quyết 04 - NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vệ sinh ATTP đến năm 2020. Đối với nhiệm vụ và giải pháp, phải coi giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sản xuất nông - lâm - thủy sản tạo ra sản phẩm ATTP là giải pháp quan trọng.

Đồng chí giao Sở Nông nghệp và Phát triển Nông thôn tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị và phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh để hoàn thiện Đề án, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2020.

 

<

Tin mới nhất

Diễn đàn “Nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực HTX tại Việt Nam”.(30/11/2020 3:24 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền làm việc với Ban quản lý Trung ương các dự án...(27/11/2020 2:49 CH)

Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chính sách thuế năm 2019.(27/11/2020 7:17 SA)

Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân. (27/11/2020 7:10 SA)

Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ TP Thanh Hoá(22/11/2020 8:43 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị họp nghe báo cáo rà soát và đánh giá tình hình thực hiện các...(10/11/2020 4:51 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB).(10/11/2020 7:49 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Indonesia...(02/11/2020 2:53 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°