Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đối với các dự án sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 06 - 08 - 2020
100%

Chiều ngày 05/8/2020, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đối với các dự án sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 23 chương trình, dự án ODA đang triển khai thực hiện, với tổng mức đầu tư 11.224 tỷ đồng; trong đó, 15 dự án do tỉnh quản lý, bố trí kế hoạch vốn; 8 dự án do Trung ương quản lý, bố trí kế hoạch vốn. Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh, ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh đã giao kế hoạch chi tiết vốn ODA cho các chương trình, dự án để làm cơ sở cho các chủ đầu tư tổ chức thực hiện. Theo đó, tổng thể kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 của các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh là 796,51 tỷ đồng (vốn cấp phát từ ngán sách Trung ương do tỉnh quản lý 627,999 tỷ đồng, vốn cấp phát từ ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý là 97,002 tỷ đồng, vốn đối ứng 52,785 tỷ đồng).

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Sau hơn 7 tháng triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, giá trị giải ngân vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương do tỉnh quản lý (không bao gồm vốn vay lại và vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) đến ngày 4/8/2020 là 98,318 tỷ đồng, đạt 15,3 % kế hoạch vốn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Nguyên nhân giải ngân vốn ODA trên địa bàn tỉnh chậm chủ yếu là do sự thiếu cụ thể, quyết liệt trong công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các dự án của chủ đầu tư. Việc chuẩn bị hồ sơ dự án còn chậm, phải rà soát, điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án chậm, dẫn đến thi công chậm, không có khối lượng để giải ngân; năng lực, tinh thần thần trách nhiệm một bộ phận công chức chưa cao...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Cũng theo báo cáo; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các giải pháp tháo gỡ khó khăn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo đến ngày 30/11/2020 phải hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Sau khi nghe báo cáo cũng như ý kiến các ngành, địa phương và các chủ đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh; việc giải ngân vốn đầu tư công và vốn ODA vừa là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vừa là nhiệm vụ ngoại giao, nên tất cả các ngành cần rất chú trọng công tác giải ngân các nguồn vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí yêu cầu, các sở, ngành, địa phương liên quan và các chủ đầu tư cần quyết liệt hơn nữa trong công tác tháo gỡ khó khăn, thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công và vốn ODA theo đúng tiến độ cam kết. Các đơn vị là chủ đầu tư dự án phải thực hiện kí cam kết với UBND tỉnh về tiến độ thực hoàn thành, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đại diện cho UBND tỉnh kí cam kết với các chủ đầu tư.

Đối với các dự án được chuyển nguồn vốn từ những năm trước phải giải ngân xong trước ngày 31/8/2020; đối với các dự án có nguồn vốn trong năm 2020, phải giải ngân xong trước ngày 31/11/2020. Nếu đơn vị chủ đầu tư nào không hoàn thành nhiệm vụ, phải chịu hình thức kỷ luật. Đồng chí cũng cho ý kiến đối với từng dự án cụ thể để các chủ đầu tư, các địa phương thực hiện.

 

<

Tin mới nhất

Đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại...(22/09/2020 6:29 CH)

Báo cáo dự thảo cơ chế, chính sách đặc thù đề nghị Trung ương ban hành cho tỉnh Thanh Hóa theo...(20/09/2020 11:08 CH)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình hỗ trợ tàu hàng hóa và công tác xuất nhập khẩu tại Cảng Nghi...(18/09/2020 1:21 CH)

Hơn 4,6 tỷ được giao hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với...(17/09/2020 1:15 CH)

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp trong trạng thái “bình thường mới”.(10/09/2020 6:53 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ một số dự án giao thông, văn hóa quan trọng trên địa bàn...(09/09/2020 6:59 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc trực tuyến với Tổng Giám đốc điều hành Công ty WHA...(09/09/2020 10:16 SA)

Thanh Hóa thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài.(08/09/2020 11:08 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°