Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án xây dựng chính quyền điện tử và các vấn đề liên quan.

Đăng ngày 30 - 06 - 2020
100%

Sáng ngày 30/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử chủ trì hội nghị giao ban nghe tiến độ thực hiện các dự án xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh; tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18-5-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang môi trường làm việc trên môi trường điện tử trong cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã trình bày Báo cáo tiến độ các dự án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh. Theo đó, đến nay đã có 13 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng; 10 dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện các hạng mục công việc chính (gói thầu cung cấp thiết bị, phần mềm); 02 dự án đang trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; 02 dự án đang hoàn thiện thiết kế thi công; 13 dự án đã hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; đề cương và dự toán và đang trong quá trình thẩm định, phê duyệt.

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tại hội nghị.

Các dự án theo Nghị Quyết 172/NQ-HĐND cơ bản được xây dựng dựa trên đề án xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về cơ bản các dự án đã và đang triển khai thực hiện đều phù hợp mục tiêu, đối tượng, nguồn vốn, thuộc danh mục của Đề án và phù hợp với xu hướng, yêu cầu phát triển trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay. Một số dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả cao, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân; một số dự án đang được triển khai thực hiện, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ chất lượng với công nghệ tiên tiến, hiện đại trong ngành giáo dục, y tế, giao thông, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và làm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, công dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức; tăng tính công khai, minh mạch trong giải quyết các thủ tục hành chính...

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tiếp đó, hội nghị được nghe các báo cáo do Sở Thông tin và Truyên thông xây dựng, trình bày: Tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu tinh thần hội nghị và các ý kiến tham luận để hoàn chỉnh lại thành báo cáo sơ kết về tiến độ các dự án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh. Trong đó, phải đi sâu vào đánh giá được tính hiệu quả của từng nhóm dự án trong dự án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh. Trên cơ sở đó, đưa ra đề xuất yêu cầu về tiến độ giải ngân cho từng dự án trong nhóm dự án theo danh mục. Đồng thời, các chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện từng dự án gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp đánh giá và làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hướng đến tiến độ thực hiện dự án và đề xuất bổ sung một số dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng - Trưởng ban Chỉ đạo

xây dựng Chính quyền điện tử phát biểu kết luận hội nghị.

Về xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu về những hạn chế trong quá trình triển khai ở cơ sở để có văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn. Việc ứng dụng các phần mềm, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, hỗ trợ các địa phương kịp thời cập nhật, đồng bộ hóa phần mềm ứng dụng. Đồng chí cũng đồng ý với ý kiến về việc triển khai thực hiện kết nối với các doanh nghiệp trong việc gửi, nhận văn bản thông qua internet và yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu cách thức thực hiện và bổ sung kinh phí để triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch chuyển đối số giai đoạn 2020-2025, trong đó cần tập trung chuyển đối số cho các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên cơ sở kế hoạch của Chính Phủ để triển khai thực hiện.

 

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đối...(06/08/2020 7:32 SA)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đối với các Dự án thuộc lĩnh...(05/08/2020 4:04 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi...(04/08/2020 5:05 CH)

UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng về kiểm tra tình hình an toàn giao thông,...(31/07/2020 3:07 CH)

UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường và...(30/07/2020 3:03 CH)

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 ngành Kế hoạch và Đầu tư.(28/07/2020 9:35 CH)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khảo sát tại Khu kinh tế Nghi Sơn(25/07/2020 8:21 CH)

Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thăm và làm việc tại Thanh Hóa.(25/07/2020 1:35 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°