Đoàn giám sát của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc tại Thanh Hóa.

Đăng ngày 03 - 06 - 2020
100%

Sáng ngày 2/6/2020, Đoàn giám sát của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về tình hình triển khai, thực hiện Luật Trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2017 đến năm 2020.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham gia buổi giám sát có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện Thọ Xuân.

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc

Hiện nay, Thanh Hóa có gần 900.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 25% tổng dân số. Đến nay, các mục tiêu, chỉ tiêu về thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2019 còn 4,5%, giảm 0,5% so với năm 2017. Số trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích giảm dần qua các năm. Toàn tỉnh có 509/559 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, đạt 91%, tăng 0,8% so với năm 2017.

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật Trẻ em vẫn còn những khó khăn, hạn chế, như: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở có lúc, có nơi chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo công tác thực hiện quyền trẻ em; nhận thức của gia đình, cộng đồng về thực hiện Luật Trẻ em chưa đầy đủ nên số vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em vẫn có xu hướng tăng qua các năm. Nguồn lực đầu tư cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật đối với trẻ em chưa thường xuyên…

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, làm rõ những vấn đề các thành viên trong đoàn giám sát quan tâm, như: Việc ban hành văn bản triển khai, chỉ đạo thực hiện Luật Trẻ em và các vấn đề liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; vai trò của ngành lao động – thương binh và xã hội, cơ chế tham mưu phương thức hoạt động; công tác phối hợp liên ngành; việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em trong xây dựng các chương trình, chính sách liên quan đến trẻ em; xây dựng thiết chế vui chơi, giải trí cho trẻ em ở cơ sở và các giải pháp thực hiện quyền trẻ em trong thời gian tới…

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đánh giá cao những kết quả tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em giai đoạn 2017-2020. Đồng thời đề nghị thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa cần có sự điều hành, chỉ đạo tập trung hơn từ tỉnh đến cơ sở về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các sở, ngành chức năng cần tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện Luật Trẻ em trên địa bàn tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoàn thể, địa phương. Cần tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Luật Trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Các sở, ngành chức năng cần tăng cường phối hợp, giáo dục tiền hôn nhân, trang bị kiến thức chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em cho thanh niên; bố trí, sắp xếp dành không gian vui chơi, giải trí riêng cho trẻ em, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Về lâu dài, tỉnh cần có quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao dành cho thiếu nhi ở các địa phương; cân đối, bố trí thêm nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát và ý kiến kết luận của đồng chí trưởng đoàn; đồng thời khẳng định: Trong thời gian tới, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phù hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Luật Trẻ em và công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh./.

 

<

Tin mới nhất

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Thanh Hóa.(06/07/2020 4:29 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền nghe báo cáo Chương trình hành động thực hiện...(18/06/2020 10:37 SA)

Họp báo thông tin Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá năm 2020(11/06/2020 10:59 SA)

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2015 - 2020.(09/06/2020 2:47 CH)

Đoàn giám sát của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc tại Thanh Hóa.(03/06/2020 11:01 SA)

Biểu dương điển hình Người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, năm...(02/06/2020 8:25 CH)

Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.(22/05/2020 5:29 CH)

Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.(22/05/2020 5:25 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°