UBND tỉnh họp nghe dự thảo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Đăng ngày 07 - 05 - 2020
100%

Chiều ngày 6/5/2020, đồng chí Phạm Đăng Quyền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe dự thảo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Văn Tưởng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã trình bày dự thảo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, theo dự kiến đây là Chương trình được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là 1 trong 6 chương trình trọng tâm. Mục tiêu của chương trình nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững; nâng cao hiệu quả sản xuất, sắp xếp ổn định dân cư; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc; đưa vùng dân tộc miền núi sớm đạt trình độ phát triển chung của cả tỉnh; gắn tăng kinh tế với giải quyết tốt vẫn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc.

Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 nâng mức thu nhập bình quân đầu người/ năm tăng gấp 1,5 lần trở lên so với năm 2020; các huyện miền núi thấp có đường giao thông được cứng hóa đạt 80%; các huyện miền núi cao cứng hóa đường giao thông đạt 75%; đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi đáp ứng 95% nhu cầu tưới tiêu; 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,67%/ năm; tỷ lệ trạm y tế được xây dựng kiên cố đạt 100%; phấn đấu có 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân các huyện miền núi đạt 17,5% tiêu chí/xã…

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu, phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vai trò quan trọng của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021- 2025. Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, việc xây dựng chương trình cần đánh giá đúng thực trạng, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua nhằm nhân rộng cách làm tốt, chỉ ra những hạn chế để rút kinh nghiệm và khắc phục trong giai đoạn tới. Về các nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị chủ trì xây dựng cần sắp xếp lại nội dung tránh trùng lắp, đảm bảo cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, giải pháp và phân công trách nhiệm để thực hiện có hiệu quả. Việc xây dựng chương trình cần phuy thế mạnh của khu vực miền núi trong phát triển các lĩnh vực, như: Chăn nuôi đại gia súc, lâm nghiệp gắn với chế biến, cây dược liệu, du lịch sinh thái; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị chủ trì xây dựng Chương trình phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục bổ sung và sớm hoàn thiện bản dự thảo trình Ban thường vụ Tỉnh ủy./.

 

<

Tin mới nhất

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Thanh Hóa.(06/07/2020 4:29 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền nghe báo cáo Chương trình hành động thực hiện...(18/06/2020 10:37 SA)

Họp báo thông tin Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá năm 2020(11/06/2020 10:59 SA)

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2015 - 2020.(09/06/2020 2:47 CH)

Đoàn giám sát của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc tại Thanh Hóa.(03/06/2020 11:01 SA)

Biểu dương điển hình Người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, năm...(02/06/2020 8:25 CH)

Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.(22/05/2020 5:29 CH)

Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.(22/05/2020 5:25 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°