Đại hội Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết - Dân chủ - Năng động - Phát triển.

Đăng ngày 28 - 05 - 2020
100%

Ngày 28/5/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đây là Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Thanh Hóa đầu tiên được chọn tổ chức đại hội điểm.

Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo các ban Trung ương Đảng; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí bí thư và trưởng ban tổ chức các huyện ủy: Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Thường Xuân và 225 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4.000 đảng viên trong Đảng bộ huyện Quan Sơn.

Toàn cảnh đại hội.

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Năng động - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Quan Sơn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Có 24/26 chỉ tiêu đề ra đạt và vượt chỉ tiêu đại hội. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 13,73%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 30,2 triệu đồng, tăng 14,2 triệu đồng so với năm 2015. Hoạt động thương mại - dịch vụ tăng trưởng hằng năm ước đạt 15,01%. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) có chuyển biến, dự kiến đến cuối năm 2020, toàn huyện sẽ có 3 xã, 46 bản về đích NTM, trong đó có 1 xã NTM nâng cao, 6 bản NTM kiểu mẫu; bình quân các xã đạt 14,5 tiêu chí.

Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến, tăng thứ bậc cả về giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được đẩy mạnh. Hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra sôi nổi, rộng khắp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Công tác giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, đạt được kết quả đáng khích lệ. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng đảng, cải cách hành chính và hệ thống chính trị được nâng cao; đoàn kết trong đảng, trong nhân dân được tăng cường; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 797 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 4.070 đảng viên .

Các đại biểu tham dự đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Quan Sơn đề ra phương hướng là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh tế, dựa trên lợi thế là lâm nghiệp, chăn nuôi và thương mại cửa khẩu; tranh thủ tối đa các nguồn lực và kêu gọi đầu tư để cải thiện kết cấu hạ tầng; tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng để nhanh chóng thay đổi tập quán canh tác, nếp sinh hoạt lạc hậu trong nhân dân; làm tốt công tác giảm nghèo bền vững và chính sách dân tộc để giữ ổn định, tạo đà cho sự phát triển; cải thiện chất lượng giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở đủ phẩm chất, năng lực phục vụ sự phát triển; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu ra khỏi huyện nghèo trước năm 2025.

Dự thảo báo cáo chính trị đã đề ra 27 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục – y tế, giữ vững quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thông chính trị. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng xác định 3 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển nguồn nhân lực; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng 3 khâu đột phá, gồm: Đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đột phá về quy hoạch, sắp xếp dân cư tập trung, an toàn phòng trách thiên tai; đột phá về phát triển các cụm trung tâm dịch vụ - thương mại trên trục quốc lộ 217, gắn với xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Đồng thời đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thành công khát vọng huyện Quan Sơn thoát nghèo trước năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những thành tích và kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Quan Sơn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đã góp phần quan trọng vào những thành tích chung của tỉnh và sự phát triển đi lên của các huyện miền núi tỉnh ta. Thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng bền bỉ và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Quan Sơn đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Vũ Văn Đạt - Bí thư huyện ủy đọc báo tại đại hội.

Nhận thức rõ những thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn trong giai đoạn tới, đồng chí nêu thêm một số nội dung có tính chất gợi ý để đại hội thảo luận và thống nhất tổ chức thực hiện:

Một là, công tác quy hoạch là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và phải đi trước một bước. Huyện Quan Sơn cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và các huyện vùng phụ cận, khẩn trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Quan Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ kêu gọi, xúc tiến đầu tư và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Khi lập quy hoạch, cần đấu mối, làm việc với các sở, ngành chức năng, báo cáo UBND tỉnh cập nhật Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quan Sơn vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các quy hoạch mà huyện Quan Sơn thuộc phạm vi nghiên cứu, để gắn kết đường hướng phát triển của huyện Quan Sơn với chiến lược phát triển chung của cả tỉnh, qua đó tranh thủ nguồn lực đầu tư của tỉnh và doanh nghiệp cho thực hiện các quy hoạch ở huyện Quan Sơn.

Hai là, trong giai đoạn tới, huyện cần tập trung cao hơn nữa cho phát triển kinh tế; trong đó phát triển nông - lâm nghiệp vẫn phải được coi trọng hàng đầu. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, huyện cần đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; tổ chức lại sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung quy mô vừa và lớn, gắn với thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, con nuôi đặc sản quy mô trang trại, gia trại tập trung, gắn với an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển các mô hình trang trại kinh tế tổng hợp, kinh tế rừng; làm tốt công tác cải tạo vườn tạp, trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ và chăm sóc rừng. Quan tâm bảo vệ nguồn sinh thuỷ, giữ gìn môi trường sinh thái rừng. Ưu tiên lồng ghép các chương trình, dự án, các nguồn lực trên địa bàn để triển khai thực hiện tốt các chính sách về nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động nguồn lực để hoàn thành việc xây dựng bản Sa Ná, xã Na Mèo thành bản nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch.

Đồng chí Hà Thị Hương - Phó Bí thư huyện ủy báo cáo tại đại hội.

Trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, dịch vụ, cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực mà huyện có thế mạnh; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hình thành khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Na Mèo và hình thành các trung tâm dịch vụ, thương mại dọc tuyến quốc lộ 217. Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng kinh tế cửa khẩu quốc tế Na Mèo và các khu đô thị trong quy hoạch,... Tiếp tục quan tâm phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn để tạo mọi điều kiện thuận lợi và có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, gắn với thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về giảm nghèo nhanh và bền vững, các chương trình 134, 135, 30a của Chính phủ, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung triển khai thực hiện công tác sắp xếp ổn định dân cư theo quy hoạch; sắp xếp, di dời, bố trí các hộ dân tộc thiểu số đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất về nơi an toàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ người dân thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

 Đoàn chủ tịch đại hội.

Bốn là, cùng với phát triển kinh tế, cần xác định giáo dục, đào tạo là vấn đề chiến lược để giảm nghèo bền vững và nâng cao dân trí; do vậy, huyện cần đánh giá kỹ kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm chủ quyền, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội; xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, nhất là tại địa bàn khu vực biên giới. Tiếp tục quan tâm giữ gìn, củng cố và phát huy mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa hai bên biên giới với tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào.

Năm là, chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đặc biệt chú trọng đến công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh vì sự phát triển của quê hương. Quan tâm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên vùng sâu, vùng xa, đảng viên người dân tộc ít người. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

 Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa 12 và các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Chiều cùng ngày, đại hội tiếp tục làm việc và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lấy phiếu tín giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu BTV huyện ủy, các chức danh Bí thư, các Phó Bí thư huyện ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; cũng như bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

 

<

Tin mới nhất

Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”(04/07/2020 11:41 CH)

Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương về đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã...(03/07/2020 11:27 SA)

Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết – Kỷ cương - Sáng...(28/06/2020 11:33 SA)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ...(23/06/2020 7:03 SA)

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(16/06/2020 10:04 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá khóa XVII.(15/06/2020 4:53 CH)

PHÁT BIỂU CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA...(12/06/2020 10:42 CH)

TP. Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI.(11/06/2020 7:59 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°