Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đăng ngày 22 - 05 - 2020
100%

Thực hiện Công văn số 6452/UBND-NN ngày 22/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn "Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau:

<

Tin mới nhất

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Thanh Hóa.(06/07/2020 4:29 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền nghe báo cáo Chương trình hành động thực hiện...(18/06/2020 10:37 SA)

Họp báo thông tin Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá năm 2020(11/06/2020 10:59 SA)

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2015 - 2020.(09/06/2020 2:47 CH)

Đoàn giám sát của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc tại Thanh Hóa.(03/06/2020 11:01 SA)

Biểu dương điển hình Người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, năm...(02/06/2020 8:25 CH)

Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.(22/05/2020 5:29 CH)

Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.(22/05/2020 5:25 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°