Hơn 8,9 tỷ đồng tạm cấp kinh phí hỗ trợ thiệt hại do lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 18 - 03 - 2020
100%

Ngày 17/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND (QĐ 924) về việc tạm cấp hơn 8,9 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại do lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 06/02/2020 để các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan thực hiện.

Do tình hình dịch bệnh ở lợn vẫn kéo dài sang năm 2020 nên Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý, thống nhất mức hỗ trợ thiệt hại do lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 01/01/2020 đến ngày 06/02/2020 được áp dụng theo mức hỗ trợ tại Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về "Cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi".

Cụ thể, mức hỗ trợ được áp dụng như sau:

Đối với lợn con, lợn thịt các loại: 25.000 đồng/kg lợn hơi.

Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: 30.000 đồng/kg lợn hơi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp đến các hộ sản xuất bị thiệt hại, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chính sách và mức quy định./.

 

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 5 năm 2020.(21/05/2020 1:52 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường giao thông ven biển.(20/05/2020 10:49 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người...(19/05/2020 5:12 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đại lộ Đông Tây TP. Thanh Hóa.(18/05/2020 7:54 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu...(16/05/2020 12:53 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra một số dự án đê điều tại huyện Quảng...(13/05/2020 6:52 SA)

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với Doanh nghiệp.(10/05/2020 8:51 SA)

Thanh Hóa ban hành Quyết định chi hơn 813 tỷ hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại...(06/05/2020 10:33 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°