Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Đăng ngày 19 - 02 - 2020
100%

Chiều ngày 19/02/2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL năm 2020. Đồng chí Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2019, các cơ quan thành viên và Hội đồng PBGDPL các cấp của Thanh Hóa đã luôn bám sát chương trình PBGDPL của Chính phủ, Bộ Tư pháp và tình hình thực tế của tỉnh để triển khai thực hiện. Từ đó các sở, ban, ngành là thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tổ chức trên 6.500 hội nghị PBGDPL cho 480 nghìn lượt cán bộ, công chức, trưởng các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở và các tầng lớp nhân dân; các huyện, thị thành phố đã tổ chức 3.900 hội nghị PBGDPL cho trên 533 nghìn lượt người tham gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh đã biên soạn cấp miễn phí gần 584 nghìn tài liệu, tờ gấp tuyên truyền pháp luật. Công tác PBGDPL đã mang lại những hiệu quả thiết thực; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL trong năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác PBGDPL năm 2019, đồng thời yêu cầu Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp trong thời gian tới tiếp tục lựa chọn các nội dung tuyên truyền pháp luật phù hợp theo kế hoạch PBGDPL năm 2020 của UBND tỉnh. Tập trung tuyên truyền những vấn đề xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các quy định pháp luật liên quan đến một số lĩnh vực trọng tâm, như: Luật Đất đai, Luật Đầu tư công; các chế độ, chính sách liên quan đến thương binh, liệt sỹ, người có công; các văn bản pháp luật được giao thuộc phạm vi quản lý…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn -

 Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật với phương châm hướng về cơ sở; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền pháp luật theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; chú trọng tổ chức hội nghị tập huấn gắn với giải đáp pháp luật, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ nòng cốt, trưởng các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật chuyên ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra và chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL

 

<

Tin mới nhất

Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.(22/05/2020 5:29 CH)

Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.(22/05/2020 5:25 CH)

Thanh Hóa công nhận 27 huyện, thị, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.(21/05/2020 1:54 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.(16/05/2020 6:46 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó...(13/05/2020 2:28 CH)

Thanh Hóa: Thực hiện nghiêm việc không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi...(07/05/2020 7:07 SA)

UBND tỉnh họp nghe dự thảo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh, giai...(07/05/2020 7:02 SA)

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại...(04/05/2020 4:20 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°