Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Đăng ngày 19 - 09 - 2019
100%

Sáng ngày 19/9/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó tư lệnh Quân khu 4; lãnh các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh.

10 năm qua (2009-2019), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong điều kiện mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, LLVT, nhân dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy lợi thế, huy động mọi nguồn lực, tận dụng hết khả năng để phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh. Công tác đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, huyện được quan tâm đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh.

LLVT tỉnh được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Công tác quy hoạch quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN được thực hiện nề nếp, hiệu quả.

Trong 10 năm, tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành tốt công tác diễn tập các cấp, ngành nâng cao khả năng, trình độ chỉ huy hiệp đồng của các lực lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh… góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện trong đó nêu lên công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện và việc kết hợp QP-AN với công tác đối ngoại xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Công tác xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, Công tác xây dựng tiềm lực kinh tế - xã hội, công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền quóc phòng toàn dân tại địa phương.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong lực lượng vũ trang đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn 2009-2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại hội nghị.

Để tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng...

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy lợi thế, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, âm mưu thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của các thế lực thù địch, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hoà bình để phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị.

Thường xuyên duy trì và thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào), trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ gìn đường biên, mốc giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.    

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. 

 

<

Tin mới nhất

Tổng kết Đề án “Tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động...(20/08/2020 8:27 CH)

Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2020.(03/07/2020 10:10 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý II và phương hướng nhiệm...(01/07/2020 4:52 CH)

Tổng kết công tác tuyển quân năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.(24/06/2020 5:04 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm Đề án "An ninh lương lực quốc gia đến năm 2020".(18/03/2020 4:38 CH)

Tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.(13/01/2020 3:56 CH)

Công an tỉnh Thanh Hoá tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.(28/12/2019 2:07 CH)

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ tuyển quân năm 2020.(13/12/2019 5:56 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°