Đại hội đại biểu lần thứ V Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa.

Đăng ngày 06 - 07 - 2019
100%

Sáng ngày 05/7/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp hội (LHH) Việt Nam; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cùng 189 đại biểu đại diện cho gần 23.000 hội viên.

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, LHH đã có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo và đạt được những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN tham gia tích cực, hiệu quả vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. LHH đã thu hút sự quan tâm, gia nhập của nhiều hội trong tỉnh, làm cho mạng lưới tổ chức của LHH ngày càng lớn mạnh, đa dạng hơn về lĩnh vực hoạt động.

Năm 2013, LHH có 28 hội thành viên với tổng số 18.554 hội viên; đến nay, đã tăng lên 22.853 hội viên và 30 hội thành viên. Trong đó, số hội viên có trình độ từ đại học trở lên chiếm 42,5%, gồm 199 tiến sĩ, 1.410 thạc sĩ và tương đương, 8.095 đại học. Đây là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động KH&CN, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện và giám định xã hội.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Bên cạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, trong quá trình hoạt động, LHH luôn xác định, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng. Để nâng cao năng lực tư vấn, phản biện, giám định xã hội, LHH đã tập hợp đội ngũ trí thức giàu kinh nghiệm, tâm huyết với công tác khoa học, cùng chung sức đóng góp ý kiến cho các đề tài, dự án quan trọng của tỉnh nhà.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của LHH, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, trên tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, LHH đã đề ra nhiều giải pháp và nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, giải pháp trọng tâm là kiện toàn, củng cố xây dựng tổ chức vững mạnh; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tổ chức lực lượng tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về KH&CN cho cán bộ và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến trao tặng bức trướng của

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho LHH Thanh Hóa.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Vũ Minh - Chủ tịch LHH VIệt Nam biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn mà đội ngũ trí thức LHH đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn LHH và các hội thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút nhiều trí thức trên các lĩnh vực tham gia, cống hiến cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị: Ngay sau đại hội, LHH cần kiện toàn, hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả để LHH, các hội thành viên thực sự là chỗ dựa tin cậy của đội ngũ trí thức khoa học tỉnh nhà. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên, đội ngũ trí thức, nhất là về truyền thống văn hoá lịch sử hào hùng của dân tộc, những thành tựu mà Thanh Hoá đạt được cũng như hướng phát triển của tỉnh để nâng cao lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, tạo động lực tinh thần to lớn cho hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của LHH và các hội thành viên, xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh. Ban chấp hành khóa mới cần nhận thức sâu sắc bối cảnh hiện nay, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để tiếp tục sáng tạo, đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thực tiễn.

Ngoài ra, LHH cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu; chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Tham gia tích cực, hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng; đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách trong xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh của tỉnh. Đồng thời thực hiện hiệu quả các đề tài, dự án khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển. Đồng chí nhấn mạnh: Các đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn năng lực, trình độ tiêu biểu cho đội ngũ trí thức khoa học của tỉnh để bầu vào Ban chấp hành khóa mới bảo đảm cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển.

Chủ tịch LHH Việt Nam Đặng Vũ Minh trao tặng bức trướng

của LHH Việt Nam cho LHH Thanh Hóa.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua dự thảo Điều lệ, các chỉ tiêu Đại hội Đại biểu LHH lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu Ban Chấp hành LHH khoá VI gồm 41 đồng chí.

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho LHH Thanh Hóa mang dòng chữ: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật vững mạnh, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đồng chí Đặng Vũ Minh - Chủ tịch LHH Việt Nam trao tặng bức trướng của LHH Việt Nam cho LHH Thanh Hóa mang dòng chữ: “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”.

 

 

<

Tin mới nhất

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Thanh Hóa.(06/07/2020 4:29 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền nghe báo cáo Chương trình hành động thực hiện...(18/06/2020 10:37 SA)

Họp báo thông tin Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá năm 2020(11/06/2020 10:59 SA)

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2015 - 2020.(09/06/2020 2:47 CH)

Đoàn giám sát của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc tại Thanh Hóa.(03/06/2020 11:01 SA)

Biểu dương điển hình Người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, năm...(02/06/2020 8:25 CH)

Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.(22/05/2020 5:29 CH)

Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.(22/05/2020 5:25 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°