Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đăng ngày 19 - 07 - 2019
100%

Ngày 19/7/2019, tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động MTTQ nhiệm kỳ 2014 - 2019, xây dựng mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời hiệp thương Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 Toàn cảnh đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh: Quảng Nam, Nghệ An, Ninh Bình và 302 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, thực hiện chương trình hành động của MTTQ tỉnh, MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy.

Các đại biểu tham dự đại hội.

MTTQ tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Giai đoạn 2014 - 2019, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã vận động hỗ trợ người nghèo đạt trên 128 tỷ đồng. Công tác cứu trợ được MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai kịp thời. Quỹ Cứu trợ của tỉnh đã tiếp nhận 50,379 tỷ đồng...

Thông qua tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp, đến nay, đã vận động nhân dân hiến 250 ha đất, đóng góp 150.000 ngày công; huy động nguồn lực từ nhân dân là 4.100 tỷ đồng, góp phần quan trọng để có 763 thôn, bản, 296 xã, 1 huyện (Yên Định) được công nhận nông thôn mới, 5 huyện và thành phố đã hoàn thành, bình quân toàn tỉnh đạt 16,3 tiêu chí/xã, xây dựng 3 mô hình nông thôn mới kiểu mẫu...

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo ở khu dân cư, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Toàn tỉnh hiện có 77% gia đình đạt gia đình văn hóa; 70,2% khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư văn hóa...

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới – Sáng tạo - Hiệu quả”, phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của công tác Mặt trận; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động toàn dân chung sức, chung lòng, cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực

phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đặt ra mục tiêu: Phấn đấu Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Hỗ trợ đoàn viên, hội viên nghèo của các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đạt trên 300 tỷ đồng; làm mới trên 5.000 nhà; sửa chữa trên 2.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; xây dựng 10 mô hình giảm nghèo bền vững. 100% MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã biểu dương những nỗ lực, phấn đấu và kết quả mà Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, các tổ chức thành viên và khối đại đoàn kết toàn dân, đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Các đồng chí khẳng định: Nhiệm kỳ 2014 - 2019 vừa qua, được sự chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của các tổ chức thành viên, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, MTTQ tỉnh đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp quan trọng vào sự phát triển đi lên của tỉnh.

Đồng thời, các đồng chí cũng thống nhất với phương hướng chung, phương châm đại hội: "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả", 12 chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình tại Đại hội.

 Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Để công tác Mặt trận tiếp tục phát triển, có tác động sâu sắc, đem lại kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, các đồng chí nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống cấp ủy và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, xây dựng khối liên minh chính trị thực sự vững chắc, tạo nên sức mạnh tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

MTTQ và các tổ chức thành viên phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; triển khai chương trình giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và hoạt động giám sát theo chuyên đề. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức MTTQ các cấp và các đoàn thể vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến

tặng đại hội Bức trướng.

Nhân dịp đại hội, các đồng chí đã có lẵng hoa chúc mừng đại hội; Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, chung sức xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại".

Buổi chiều, đại hội sẽ Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 họp phiên thứ nhất; Công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 về việc cử chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ban Thường trực; Hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV và Đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX ra mắt, nhận nhiệm vụ; Cảm ơn và chia tay các vị không tái cử Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV; Thông qua Nghị quyết đại hội.

 

<

Tin mới nhất

Lời chúc Tết xuân Canh Tý của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng (25/01/2020 9:04 SA)

Phó Thủ tướng Thường trực: Đưa Thanh Hóa thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030(15/01/2020 8:18 SA)

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.(04/01/2020 7:53 CH)

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách 2020(04/01/2020 7:28 SA)

Ngày làm việc thứ 2, Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương về triển khai nhiệm vụ...(31/12/2019 3:54 CH)

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...(31/12/2019 8:05 SA)

Tổng kết công tác đối ngoại năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.(28/12/2019 1:58 CH)

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 12 năm 2019.(26/12/2019 7:38 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°