Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Quy hoạch.

Đăng ngày 15 - 07 - 2019
100%

Sáng ngày 15/7/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 5-2-2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ tư thông qua, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội tiếp tục thông qua Luật sửa đổi 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì và phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tổng hợp kết quả triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, kiểm điểm các công việc đã thực hiện, cũng như đề xuất giải pháp triển khai trong thời gian tới. Đồng thời, Bộ cũng báo cáo về kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị dành phần lớn thời gian để các bộ, ngành và địa phương tập trung thảo luận về các kết quả đạt được trong thực thi các quy định của luật, nhất là việc triển khai lập các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; các vấn đề cần tháo gỡ, thống nhất cách hiểu, cách làm trong việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; cách hiểu và áp dụng các quy định chuyển tiếp của luật, nhất là các quy hoạch tích hợp; những vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được lập theo quy định của Luật Quy hoạch...

Phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, đến nay, Thanh Hóa đã 2 lần mời các chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư truyền đạt các nội dung về quy hoạch cho các sở, ngành cấp tỉnh. Tính đến tháng 3/2018, tỉnh Thanh Hóa có 250 dự án quy hoạch đã được rà soát, trong đó có 213 quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực. Ngày 9/1/2019, tỉnh Thanh Hóa cũng đã công bố 9 quy hoạch hết hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Về tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh, sau khi Luật Quy hoạch được thông qua, theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, tuy nhiên đến nay chưa được phê duyệt. Do đó, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm lập hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh của địa phương, làm cơ sở cho địa phương triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tiếp theo.

Đồng thời, chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện việc tích hợp tất cả các quy hoạch vào quy hoạch tỉnh sẽ gây khó khăn khi địa phương có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung đều phải đợi Thủ tướng phê duyệt. Đồng chí mong muốn Chính phủ có những quy định, hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện. Trong thời gian chờ đợi quy hoạch tỉnh được duyệt, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chính phủ xem xét, đồng ý chủ trương điều chỉnh vị trí một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện cho địa phương kịp thời thu hút đầu tư. Các điều chỉnh này sẽ được tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn trong vấn đề chuyển đổi đất lúa với một số dự án đã có chủ trương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì và

phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, là quy hoạch mới lần đầu tiên áp dụng giúp Chính phủ, các bộ, ngành địa phương đề ra được mục tiêu chiến lược, xác định được động lực phát triển, mục tiêu phát triển. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thi hành Luật, trong đó phải làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch, chủ động rà soát các quy hoạch đã có, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thực hiện quy hoạch mới. Thống nhất về cách hiểu, cách làm như việc lập quy hoạch nào trước, quy hoạch nào sau giữa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh; cách hiểu và áp dụng các quy định chuyển tiếp của Luật, nhất là các quy hoạch là các quy hoạch tích hợp như quy hoạch điện cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, Đồng chí yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và danh mục các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực. Tiếp tục triển khai lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 theo hướng tổ chức lập đồng thời các quy hoạch; cung cấp các dữ liệu, hồ sơ quy hoạch liên quan và phối hợp trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

 

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị thảo luận triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ...(10/07/2020 9:22 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tài chính – Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm...(07/07/2020 4:54 CH)

Đẩy nhanh tiến độ Giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía Đông qua tỉnh Thanh Hóa(01/07/2020 4:57 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án xây dựng chính quyền điện tử và các...(30/06/2020 7:42 CH)

Tập trung cao độ thực hiện công tác GPMB Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến...(24/06/2020 9:01 CH)

Hội nghị giao ban sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm.(21/06/2020 8:19 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nghe báo cáo tiến độ các dự án khánh thành chào mừng Đại hội...(18/06/2020 10:24 SA)

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020.(12/06/2020 10:31 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°