Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị tham gia lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đất sét làm gạch tuynel tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn

Đăng ngày 28 - 06 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát(03/07/2020 2:32 CH)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định(16/06/2020 3:27 CH)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (16/06/2020 3:17 CH)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm,...(25/03/2020 10:40 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm,...(20/03/2020 11:19 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Tân...(20/03/2020 11:16 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại các xã: Hải...(20/03/2020 11:15 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại các xã: Hải...(20/03/2020 11:13 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°