Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh.

Đăng ngày 07 - 05 - 2019
100%

Sáng ngày 06/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì hội nghị họp giao ban Thường trực UBND tỉnh nghe: Đề xuất danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019; Đề xuất kế hoạch đầu tư các dự án theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh năm 2019. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày 2 báo cáo về việc: Đề xuất danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019; Đề xuất kế hoạch đầu tư các dự án theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh năm 2019. Theo đó, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019, gồm: Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư tiếp tục thực hiện năm 2019 có 25 dự án; Danh mục đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất mới cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2019 là 18 dự án và 3 dự án không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Với các dự án đề xuất kế hoạch đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa ra danh mục 40 dự án, trong đó có 12 dự án hạ tầng giao thông, 10 dư án cấp nước, 5 dự án hạ tầng văn hóa – giáo dục, 4 dự án hạ tầng thương mại, còn lại là các dự án về hạ tầng công nghệ thông tin, y tế, văn hóa – thể thao, thông tin và truyền thông.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham luận các ngành tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh lại báo cáo theo các ý kiến đánh giá tại hội nghị. Trong đó, cần chú ý đến các dự án đấu thầu sử dụng đất khi đề xuất phải phù hợp với tình hình thực tế và nguồn lực đầu tư hạ tầng. Cân nhắc lại tổng số các dự án đã đề xuất, xem xét những dự án chưa cần thiết có thể để giai đoạn sau hoặc các dự án có diện tích đất quá lớn, phải rà soát lại điều chỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể. Những dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cần nghiên cứu cụ thể về tính hiệu quả và quy hoạch đã có.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí thống nhất giao UBND thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư mời thầu các dự án do thành phố đề xuất; thống nhất thôi không để Sở Xây dựng làm đơn vị mời thầu. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung danh mục dự án do các địa phương đề xuất chưa được nêu trong kế hoạch lần này vào bản báo cáo hoàn chỉnh sắp tới.

Sau khi hoàn chỉnh việc đề xuất dự án, công tác mời thầu phải được tiến hành công khai minh bạch trên các phương tiện truyền thông đúng quy định. Các địa phương có dự án, chủ động chuẩn bị quỹ đất và lập kế hoạch tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về đề xuất kế hoạch đầu tư các dự án theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh năm 2019; đồng chí thống nhất với đề xuất 5 dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo. Đồng thời, giao Sở Tài chính nghiên cứu thêm một số dự án xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh để bổ sung vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư PPP theo hình thức BOT. Sau khi hoàn chỉnh lại báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các ngành và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

<

Tin mới nhất

Đại hội XIII của Đảng thảo luận, góp ý vào văn kiện nhiều nội dung quan trọng(27/01/2021 4:34 CH)

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tại Đại hội XIII của Đảng(27/01/2021 4:26 CH)

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII...(26/01/2021 4:19 CH)

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(26/01/2021 4:05 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2021.(20/01/2021 5:12 CH)

Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ...(17/01/2021 11:57 SA)

UBND tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.(13/01/2021 7:02 CH)

Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.(05/01/2021 1:50 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°