Thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư mới Diêm Phố, xã Hưng Lộc, xã Minh Lộc huyện Hậu Lộc

Đăng ngày 29 - 05 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu thương mại và dân cư Lô A-TM3, phường Đông Hương,...(28/08/2019 10:28 SA)

Thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn(28/08/2019 10:00 SA)

Thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Giai...(21/08/2019 8:40 SA)

Thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân(20/08/2019 9:09 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư mới...(15/07/2019 10:06 CH)

Thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: đường giao thông...(02/07/2019 5:21 CH)

Thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư...(29/05/2019 2:04 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư Phường Quảng Hưng,...(09/05/2019 7:48 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°