Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 15 - 05 - 2019
100%

Sáng ngày 15/5/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương; các sở, ngành, đơn vị liên quan và 120 HTX tiêu biểu trên địa bàn.

Khu vực KTTT mà nòng cốt là HTX đang thực sự chuyển biến theo hướng vững chắc, phát triển đa dạng và hiệu qủa hơn. Từ năm 2003 đến nay, trên địa bàn tỉnh thành lập thêm được nhiều HTX kiểu mới, nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 968 HTX và Thanh Hóa hiện là địa phương có số lượng HTX thuộc tốp đầu cả nước. Chất lượng HTX được nâng lên và khu vực KTTT đã khắc phục được cơ bản tình trạng yếu kém so với trước khi có Nghị quyết.

Toàn cảnh hội nghị.

Hoạt động của các HTX đã góp phần quan trọng trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh của hộ thành viên và nông dân trên địa bàn. Nhiều HTX quan tâm phát triển thêm thành viên, huy động thêm vốn góp, làm tốt và mở rộng, đa dạng các khâu dịch vụ. Công tác tổ chức, quản lý HTX được củng cố và nâng lên rõ rệt. Bước đầu, KTTT đã khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến cơ chế hoạt động, quản lý, chính sách hỗ trợ phát triển HTX. Trong đó, các đại biểu quan tâm nhiều và đề xuất Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các HTX trong vấn đề tiếp cận quỹ đất, nguồn vốn tín dụng lãi suất ưu đãi hoặc nới lỏng thủ tục vay vốn theo hình thức tín chấp. Đồng thời, quan tâm hơn đến công tác hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực, làm động lực thay đổi phương thức sản xuất, mở rộng, nâng cao hiệu quả các dịch vụ cạnh tranh của HTX.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền khẳng định, từ sau khi Nghị quyết số 13/NQ/TW ngày 18/3/2002 ra đời, KTTT trên địa bàn tỉnh đã có những khởi sắc mới, thể hiện ở sự tăng trưởng nhanh về số lượng và chất lượng hoạt động của các HTX - nòng cốt của KTTT.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu tại hội nghị.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém và phấn đấu đạt được những mục tiêu phát triển KTTT trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng vai trò của KTTT trong giai đoạn mới; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị đối với phát triển KTTT. Đánh giá nguồn nhân lực hiện có, trên cơ sở đó xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu ban hành chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ có năng lực, trình độ về công tác tại các HTX. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý Nhà nước về KTTT, HTX. Các HTX cần chủ động trong việc đổi mới, cải cách phương thức hoạt động, liên hiệp, hợp tác để tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị cao gắn với tiêu thụ bền vững.

Đồng chí cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại chính xác số lượng HTX chưa hoàn thành công tác chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 để có hướng xử lý; thống kê, báo cáo lại các chính sách và thực tế triển khai, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đối với lĩnh vực KTTT. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, bổ sung chính sách đất đai, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận của các HTX. Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá tình hình ứng dụng khoa học công nghệ đối với sản xuất, kinh doanh của các HTX hiện nay.

 

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 5 năm 2020.(21/05/2020 1:52 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường giao thông ven biển.(20/05/2020 10:49 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người...(19/05/2020 5:12 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đại lộ Đông Tây TP. Thanh Hóa.(18/05/2020 7:54 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu...(16/05/2020 12:53 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra một số dự án đê điều tại huyện Quảng...(13/05/2020 6:52 SA)

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với Doanh nghiệp.(10/05/2020 8:51 SA)

Thanh Hóa ban hành Quyết định chi hơn 813 tỷ hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại...(06/05/2020 10:33 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°