Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về Kỹ thuật Dự án Khu dân cư phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa

Đăng ngày 25 - 02 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu thương mại và dân cư Lô A-TM3, phường Đông Hương,...(28/08/2019 10:28 SA)

Thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn(28/08/2019 10:00 SA)

Thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Giai...(21/08/2019 8:40 SA)

Thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân(20/08/2019 9:09 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư mới...(15/07/2019 10:06 CH)

Thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: đường giao thông...(02/07/2019 5:21 CH)

Thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư...(29/05/2019 2:04 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư Phường Quảng Hưng,...(09/05/2019 7:48 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°