Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa

Đăng ngày 25 - 01 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư thương mại và Chợ Vực, xã Hoằng Ngọc,...(05/04/2019 9:39 SA)

Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư Phú - Quý, huyện Hoằng Hóa(05/04/2019 9:33 SA)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư...(04/04/2019 4:27 CH)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại Khu thương mại...(29/03/2019 2:41 CH)

Thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn (GĐ 1)(25/02/2019 6:50 CH)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư An Lộc,...(25/01/2019 1:10 CH)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất khu dân cư và dịch...(13/12/2018 2:09 CH)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Quảng Thành,...(15/10/2018 10:01 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°