Đăng ký thông tin danh sách ngắn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số 2 - Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn

Đăng ngày 21 - 09 - 2018
100%

<

Tin mới nhất

Thông tin danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có...(22/05/2019 10:31 SA)

Thông báo danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn...(27/04/2019 7:58 SA)

Thông tin danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có...(31/01/2019 9:03 SA)

Thông tin danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có...(16/01/2019 4:03 CH)

Danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển (kết quả sơ tuyển thầu dự án) Dự án khu dân cư và dịch...(08/11/2018 6:39 SA)

Đăng ký thông tin danh sách ngắn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Hạ...(28/09/2018 1:22 CH)

Đăng ký thông tin danh sách ngắn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu...(28/09/2018 1:19 CH)

Đăng ký thông tin danh sách ngắn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu...(21/09/2018 9:24 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°