Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 27 - 08 - 2018
100%

<

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính...(11/10/2018 8:17 SA)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định...(27/08/2018 8:09 CH)

Công bố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (giai đoạn...(26/06/2018 1:10 CH)

Phê duyệt Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018(13/02/2018 8:37 SA)

Phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh...(26/01/2018 7:59 SA)

Kế hoạch thực hiện Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo...(21/09/2017 7:48 SA)

Điều chỉnh định hướng cấp nước đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm...(26/07/2017 2:37 CH)

Phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định...(04/07/2017 2:47 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°